ป้ายซิงค์ติดหนังและกระดุมซิงค์

ป้ายซิงค์อัลลอยค์ (Zinc alloy Metel Jeans)สำหรับติดป้ายหนัง, กระเป๋า, และกางเกงยีนส์ กระดุมและเป็กซิงค์ คุณสมบัติ

ของซิงค์คือไม่เป็นสนิม สามารถฉีดขึ้นรูปตามการออกแบบได้ทั้ง แบบ 2-3มิติ ชุปสีลูกเล่นต่างๆ กำลังเป็นที่นิยมในยุโรปและอเมริกา

Tags :

view