ป้ายกระดาษ HANG TAG, PRICE TAG

ผลิตป้ายกระดาษ(HANG TAG) โบว์ชัวส์ แคล๊ตตาล๊อค โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ สติกเกอร์ บาร์โค๊ตผลิตด้วยระบบอ๊อฟเซ็ท 1-5 สี และระบบซิลส์สกรีน มีเคเงิน เคทอง เคลือบฟรอยส์ ลามิเนตและสปอร์ตยูวีเฉพาะจุด มีทีมงานออกแบบให้คำปรึกษา มีการส่งบรู๊ฟสีก่อนผลิตจริง เราทำเพลทยิงฟิมส์เอง แบบครบวงจร จำนวนขั้นต่ำ 3000 ชิ้น ระยะเวลา 7-14 วัน

Tags :

view